Ημέρες & Ώρες

18-20/2/2023

Σάββατο & Κυριακή 10:00 - 19:00
Δευτέρα 10:00 - 18:00

Είσοδος

Ελεύθερη είσοδος ΜΟΝΟ σε επαγγελματίες, κατόπιν εγγραφής

0

Εκθέτες

0

τ.μ.

0 %

Σταθεροί Εκθέτες

Παράλληλες εκδηλώσεις

Golden Olive Expo

Detrop Bites

Food Experts’ Awards

12ος Διεθνής Διαγωνισμός Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης

Food Trends

Ημερίδα ΠΕΤΕΤ

Με την αιγίδα
Επίσημοι Χορηγοί - Πάροχοι | HELEXPO
Επίσημη Τράπεζα
Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών
Επίσημος πάροχος ενέργειας
Επίσημος Τηλεπ/κός Πάροχος
Official IT Partner